Bölüm Koordinatörlükleri

Tanıtım

Arş. Gör. Gonca Bıyık

Arş. Gör. Melike Rana Dayıoğlu

Öğrenci Toplulukları

Doç. Dr. Selin Ertürk Atabey

Arş. Gör. Yasin Ertürk

Farabi

Arş. Gör. Yasin Ertürk

Arş. Gör. Neslihan Gence Şen

Mevlana

Arş. Gör. Yasin Ertürk

Arş. Gör. Neslihan Gence Şen

Çift Ana dal – Yan dal

Arş. Gör. Ali Çelen Erduran

Erasmus

Arş. Gör. Dr. Işıl Fulya Orkunoğlu Şahin

İntibak/Muafiyet

Arş. Gör. Arkan Yusufoğlu

Arş. Gör. Gonca Bıyık

AKTS/ECTS ve GÜADEK

Doç. Dr. Eren Çaşkurlu

Arş. Gör. Melike Rana Dayıoğlu

Web Sayfası

Arş. Gör. Muharrem Çakır