Tanıtım

Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, önce bölüm düzeyinde sonra da Maliye Fakültesi adı altında, 5 yıl süreli ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir kurum olarak faaliyet göstermiştir. 1982 yılında ise, yapılan yasal düzenleme ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Maliye Bölümü" olarak yerini almıştır. Köklü gelenekleri, kurulduğu günden bu yana görev yapan saygın öğretim elemanları ve mezuniyetleri sonrasında ekonomi, siyaset ve sanat başta olmak üzere birçok alanda önemli noktalara gelen nitelikli öğrenci profili ile birlikte Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü her zaman Türkiye’nin en önemli ve en başarılı bölümlerinden biri olmuştur.

Maliye Bölümünde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama olmak üzere maliye branşının ana dersleri yanında iktisat, işletme, muhasebe ve hukuk dersleri de verilerek öğrencilere kendilerini daha geniş alanda geliştirme imkanı sunulmaktadır.

Maliye Bölümünde lisans düzeyinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verilmektedir. Lisans eğitimin yanı sıra yüksek lisans ile doktora programlarımıza olan yoğun talep, lisansüstü düzeydeki öğrencilerimizin sayısı ve yaptıkları akademik çalışmalar her zaman bölümümüzün başarı ve popülerliğinin ayrı bir göstergesi olmuştur.

Bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimizi mezuniyetleri sonrası Vergi Müfettişliği, Banka Müfettişlikleri, Bütçe Uzmanlığı, İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay Denetçiliği ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı gibi alanlar başta olmak üzere, gerek kamu gerekse özel sektörün her alanında onları en üst kademelere getirecek bilgi birikimi ve donanımını öğrencilerimize kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin gayretleri sonucunda geldiği noktalar Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nü ülkemizin en saygın ve önde gelen bölümlerinden biri haline getirmiştir.

Misyon; ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek, kendine güvenen, özverili ve nitelikli işgücü ve bilim insanı yetiştirmek; araştırma, proje ve yayınlar aracılığıyla bilimsel eserler üretmek ve maliye alanındaki bilgi birikimiyle topluma katkıda bulunmaktadır.

Vizyon; nitelik ve nicelik bakımından güçlü akademisyen kadrosuyla başta maliye olmak üzere diğer alanlardaki değişime ayak uyduran ve bu değişimlere katkıda bulunan, hem kamu hem de özel sektörde iyi kadrolarda görev yapabilecek mezunlar yetiştiren, öğrencilere bilimsel bilgilerin yanında sosyal kazanımlar sağlayan ve ilkelerine bağlı bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.