Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü, eski Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, önce bölüm düzeyinde sonra da Maliye Fakültesi adı altında, 5 yıl süreli ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir kurum olarak faaliyet göstermiştir. 1982 yılında ise, yapılan yasal düzenleme ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Maliye Bölümü" olarak yerini almıştır. Köklü gelenekleri, kurulduğu günden bu yana görev yapan saygın öğretim elemanları ve mezuniyetleri sonrasında ekonomi, siyaset ve sanat başta olmak üzere birçok alanda önemli noktalara gelen nitelikli öğrenci profili ile birlikte Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü her zaman Türkiye’nin en önemli ve en başarılı bölümlerinden biri olmuştur.

Maliye Bölümünde lisans düzeyinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verilmektedir. Lisans eğitimin yanı sıra Yüksek lisans ile doktora programlarımıza olan yoğun talep, lisansüstü düzeydeki öğrencilerimizin sayısı ve yaptıkları akademik çalışmalar her zaman bölümümüzün başarı ve popülerliğinin ayrı bir göstergesi olmuştur.

Bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimizi mezuniyetleri sonrası Vergi Müfettişliği, Banka Müfettişlikleri, Bütçe Uzmanlığı, İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği ve Sermaye Piyasası Uzmanlığı gibi alanlar başta olmak üzere, gerek kamu gerekse özel sektörün her alanında onları en üst kademelere getirecek bilgi birikimi ve donanımını öğrencilerimize kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin gayretleri sonucunda geldiği noktalar her zaman gurur kaynağımız olmuş ve Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nü ülkemizin en saygın ve önde gelen bölümlerinden biri haline getirmiştir.