Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Maliye Bölümü Dersleri 2013 Öncesi (Arşiv)

 

 

 

 1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Matematik (EKON 197, 3 Kredi)
İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş (ISLE 199, 3 Kredi)
Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistik (EKON 199, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi) 
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Ortaklıklar Muhasebesi (ISLE 423, 3 Kredi)
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Harcama Hukuku (MALI 204, 3 Kredi)
Bütçe (MALI 201, 3 Kredi)
Devlet Borçlanması (MALI 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (YAD 202, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)
Servet ve Harc. Üzer. Alınan Vergiler (MALI 302, 3 Kredi)
Maliyet Muhasebesi (ISLE 288, 3 Kredi)
Dış Ticaret Vergileri (MALI 304, 3 Kredi)
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (MALI 301, 3 Kredi)
Kamu Ekonomisi (MALI 306, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 301, 3 Kredi)
Çalışma Sosyolojisi (CALI 306, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Bütçe Politikası (MALI 305, 3 Kredi)
Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi)
Türkiye Avrupa Topluluk İlişkileri (ULUS 304, 3 Kredi)
Yerel Yönetimler Maliyesi (MALI 303, 3 Kredi)
 
Maliye Tarihi (MALI 312, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Finansal Tablolar Analizi (ISLE 388, 3 Kredi)
Uluslararası Maliye (MALI 402, 3 Kredi)  
Mali Yargı (MALI 401, 3 Kredi)
Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi (MALI 404, 3 Kredi)  
Takip ve Tahsil Hukuku (MALI 403, 3 Kredi)
İktisadi Geliştirme ve Vergilendirme (MALI 406, 3 Kredi)
Maliye Politikası (MALI 405, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Gelir Dağılımı ve Politikaları (CALI 402, 3 Kredi)
Yenilik Ekonomisi (IKTI 306, 3 Kredi)
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)
Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI 407, 3 Kredi)
Yeni Finansal Araçlar (ISLE 411, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)  
Proje Değerleme (ISLE 441, 3 Kredi)
Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Vergilemede Global Eğilimler ve AB Vergi Sistemi (MALI 409, 3 Kredi)
İnsan Kaynakları Yönetimi (ISLE 362, 3 Kredi)
Vergilendirme Politikası (MALI 407, 3 Kredi)
Finansal Araçların Vergilendirilmesi (MALI 410, 3 Kredi)