Doktora I. Yarıyıl (Güz) Dönemi Dersleri
Kamu Harcamalarının Analizi
Kamu Tercihi Teorisi
Vergi Revizyonu ve Uygulamalarının Analizi
Teori ve Uygulamada Mali Kurumlar
İşletmelerde Vergi Planlaması
Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme Politikaları
Maliye Politikası Analizi
Kamu İhale Mevzuatı
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Sisteminin Analizi
Yerel Yönetimlerin Gelir ve Gider Analizi
 
 
Doktora II. Yarıyıl (Bahar) Dönemi Dersleri
Vergilerin İktisadi Etkinlik Analizi
Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri
Kamu Borç Yöntemi ve Analizi
Bütçe Sisteminin Analizi
Türkiye'de Teşvik Sistemlerinin Analizi
Mali Yönetim Stratejileri ve Politikaları
Türk Vergi Sitemi Uygulamaları
Global Finans Piyasalarında Mali İşlemleri
Alternatif İktisadi ve Mali Modeller
Vergi Sosyolojisi
Seminer