Yüksek Lisans I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri
Kamu Harcamaları Teori ve Politikası
Kamu Bütçe Politikaları
Kamu Borçlanma Politikaları
Vergi Usul ve İcra Hukuku
Yerel Kamu Maliyesi
Kamu İhale Mevzuatı
Mali Sosyoloji
Vergi Ceza Hukuku Analizi
Vergi Yönetimi
 
 
Yüksek Lisans II. Yarıyıl (Bahar) Dönemi Dersleri
Seminer
Vergileme Teori ve Politikası
Mali Denetim ve Mali Yargı
İktisadi ve Mali Düşüncenin Evrimi
Türk Vergi Sisteminin Analizi
Küresel Kamu Maliyesi
Hazine İşlemleri
Türkiye'de Teşvik Sistemi
Kamu Harcama Mevzuatı
Vergilemenin Anayasal Temelleri
Vergi Psikolojisi